Anmälan till VLKs årsmöte 2022

Anmälan


Info

Söndagen den 6e mars kl 17:30 på restaurang Östergatan. Lättare mat och dryck/kaffe serveras. Vänligen ange ev. allergier. Vi vill ha anmälan tillhanda senast 2e mars.

Väl mött!

 /VLKs styrelse